Przejdź do strony: Poznaj inwestycję Ogrodowa 1
Przejdź do strony: Info
Przejdź do strony: Bezkompromisowa
Przejdź do strony: O inwestycji
Przejdź do strony: Apartamenty
Przejdź do strony: Wybierz z makiety
Przejdź do strony: Ustronie Morskie
Przejdź do strony: Atrakcje
Przejdź do strony: Szlaki
Przejdź do strony: Mapa
Przejdź do strony: Wizualizacje
Przejdź do strony: Co kupujesz?
Przejdź do strony: Operator Holiday&Sun
Przejdź do strony: Zysk pasywny
Inwestycja

Postęp realizacji

10%

Stan zero

30%

Stan surowy otwarty cz. 1

40%

Stansurowy otwarty cz.2

60%

Stan surowy otwarty cz. 3

100%

Zakończenie robót budowlanych
Przejdź do strony: Aktualności
Przejdź do strony: Kontakt